Το νερό καλύπτει πάνω από το 70% του πλανήτη μας, όμως μόνο το 1% είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το νερό είναι το πολυτιμότερο και το πιο αναγκαίο αγαθό για την ύπαρξη, την διατήρηση και την ευημερία της ζωής, επομένως η χρήση του δεν θα έπρεπε να γίνεται αλόγιστα και απερίσκεπτα, αλλά με μέτρο. Επιπλέον η επεξεργασία του νερού αποτελεί μια διαδικασία που θα έπρεπε να γίνεται προσεκτικά καθ ότι προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και χρήση. Η εταιρία WATERTREATMENT HELLAS, εξειδικεύεται στην επεξεργασία του νερού και προσπαθεί να βρει τις πιο οικονομικές και οικολογικές λύσεις στον τομέα αυτό, είτε πρόκεται για νερό προορισμένο για οικιακή, είτε για επαγγελματική χρήση.