Δοσιμετρικές αντλίες πισίνας

H WATERTREATMENT HELLAS διαθέτει δοσιμετρικές αντλίες (χλωριωτές) για τη χλωρίωση τόσο του πόσιμου νερού, όσο και των κολυμβητικών δεξαμενών.
Η εταιρία μας ασχολείται με τα συστήματα δοσιμέτρησης και χλωρίωσης για περισσότερο από 35 χρόνια. 

Τα δοσιμετρικά συστήματα είναι συστήματα μεταφοράς ρευστών ή στερεών μέσων μέσα σε συγκεκριμένους διαλύτες με στόχο να επιτυγχάνεται μια επιθυμητή περιεκτικότητα του πρόσθετου στο διάλυμα. 

Το βασικό στοιχείο ενός δοσιμετρικού συστήματος είναι η δοσιμετρική αντλία, η οποία καθορίζει με πολύ μεγάλη ακρίβεια το ρυθμό της δοσιμέτρησης.

Η χρήση μιας δοσιμετρικής αντλίας στην πισίνα μπορεί να συμβάλει στην χλωρίωσή της αυτόματα.
Για την χλωρίωση της πισίνας χρησιμοποιείται κυρίως υγρό χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο).
Η προσθήκη του στο νερό γίνεται ως εξής: η δοσιμετρική αντλία προσθέτει το χλώριο στο νερό σταγόνα - σταγόνα, όσο απαιτείται.
Η αναρρόφηση του χλωρίου από την δοσιμετρική αντλία γίνεται από μια πλαστική δεξαμενή με την οποία αυτή συνδέεται.
Η δοσιμετρική αντλία λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (220Volt) και η κατανάλωσή της είναι αμελητέα.
 
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα  να γίνει χρήση της δοσιμετρικής αντλίας  και με άλλα χημικά, όπως για παράδειγμα ph plus ή minus.

Δείτε τις δοσιμετικές αντλίες που διαθέτουμε ΕΔΩ