Υπηρεσίες

Η εταιρία μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως είναι η κατασκευή, η εγκατάσταση, και η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών,η συντήρηση και η επισκευή, όπου  αυτό είναι εφικτό, η ρύθμιση, ο καθαρισμός , η αντικατάσταση φθαρμένων βαλβίδων και κεφαλών των δοσιμετρικών αντλιών που αφορούν τη χλωρίωση και στη ρύθμιση του PH.

Αναλαμβάνουμε επίσης τον καθαρισμό και την απολύμανση δεξαμενών αποθήκευσης νερού των Δ.Ε.Υ.Α.

Η πολυετής εμπειρία μας μας καθιστά ικανούς να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επεξεργασία του νερού, είτε πρόκειται για νερό προορισμένο για ανθρώπινη κατανάλωση είτε για βιομηχανική χρήση, ή για κολυμβητικές δεξαμενές.

Υπηρεσίες